Zenato Amarone Archivio Storico 2008
Grape Variety: corvina, rondinella, molinara

James Suckling 98 points


  זנאטו אמרונה ארכיון 
הרכב : קורבינה, רונדינלה, מולינרה
 

Zenato Amarone Archivio Storico 2008

₪1,650.00Price