Elegant gifts box made of wood with Porto Vino Logo for every event or holiday.

Yarden Katzrin Chardonnay 2018

Bravdo Cabernet Sauvignon 2019

Tzora Shoresh 2020

Kosher


ירדן קצרין שרדונה, ברבדו קברנה סוביניון וצרעה שורש אדום.

כשר 

3 bottles in gift box

₪500.00Price