katzrin
Grape Variety: Cabernet Sauvignon, Merlot
Vintage: 2004
Rogov 93 points

קצרין אדום
הרכב: קברנה סוביניון ומרלו
בציר: 2004

פרסים | Awards
Rog - 93

ירדן קצרין 2004 קברנה סובניון

₪1,000.00Price